Dookoła świata Indonezja - przemówienie Ambasadora Republiki Indonezji w Polsce - marzec 2014 Dom Kultury w Łomiankach